Обществени сгради

Обществени сгради

Нашият опит в проектирането на обществени сгради също е значителен.

• Изготвяне на идейна разработка за извършване на преустройство и ремонт на Библиотечно-информационния център по англицистика към Софийския университет
• Смяна на предназначението на заведение за обществено хранене във ветеринарна клиника, ул. Хр. Ковачев № 38
• Международна автогара София, Предгаров площад - клиент фирма „Аутомобайл”
• Дневен център за младежи с ментални увреждания над 18 години гр. Сандански
• Дневен център за младежи с увреждания гр. Сандански, за община Сандански

Copyright © 2013 bcc-bg.biz . All Rights Reserved.