ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ (ФУГ)

Български консултантски център извършва обследвания и изработва проекти за енергийна ефективност на сгради с подкрепата на Фонд за устойчиви градове. Подкрепата обхваща жилищни сгради до 6 апартамента и студентски общежития. За тях се предоставят нисколихвени дългосрочни кредити за изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност, като изискването е да се постигне клас „С“  за енергийно потребление. Мерките включват изолация на външните ограждащи елементи, смяна на дограми, обновяване на системите за отопление, газоснабдяване и др. Включват се и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване

ФУГ е финансов инструмент, който обединява опита и експертизата на Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.