Мерки за енергийна ефективност в студентско общежитие на УНСС

 

Мерки за енергийна ефективност и обновяване и на студентско общежитие 61-А  на Университет за национално и световно стопанство

Проектът обхваща топлоизолации на фасади и покрив, подмяна на абонатната станция и вътрешната отоплителна инсталация, подмяна на електроинсталацията и въвеждане на енергоефективно осветление, подмяна на старата водопроводна инсталация и на канализацията. Проектът е в процес на изпълнение.