Модернизиране на лаборатории на БАН

БиСиСи Архитекти работи по нов проект за модернизиране на лаборатории, които са част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ.

Възложител на проекта е Българска академия на науките (БАН), който изпълнява проект “Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Проектът се финансира от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие