БиСиСи Архитекти започна разговори с ръководството на Медицинския факултет към МУ за обновяване на откритите и закрити обществени пространства на Медицинския факултет.

Университетския комплекс (кампус) обединява различни хора и техните идеи в една среда, която създава потенциал за интелектуален и социален обмен.

Докато физическият характер и качеството на комплекса се определят както от неговите сгради, така и от неговите отворени пространства, откритото пространство е което има най-голям потенциал за обединяване и балансиране на споделеното пространство на кампуса. То може да насърчи чувството за общност, породено от активно споделено пространство, и да допринесе за обогатяващи планирани и случайни контакти.