ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

ВСС Архитекти  има правоспособност, значителен опит и практика

  • за извършване обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация;
  • за издаване сертификат на проектни характеристики на нови сгради преди въвеждане в експлоатация и на сгради в експлоатация по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.;
  • за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради относно изискванията за енергийна ефективност;