ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

ВСС Архитекти  има правоспособност, солиден опит и практика за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, и за издаване Сертификат за проектни енергийни характеристики на сгради