ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Енергийна ефективност, Бяла Слатина, Сребреня

ВСС Архитекти към БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР извършва  обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и технически паспорт на многофамилни жилищни сгради кандидатстващи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.