БКЦ е специализиран в проектирането на здравни заведения. Имаме опит с проекти за болници като „Царица Йоанна – ИСУЛ, „Александровска“, „Иван Рилски“, „НКБ – Трета градска“ и др. включително инженеринг. Изпълняваме цялостно проектиране в идейна, техническа и работна фаза. В предмета на дейност на БКЦ са лечебни заведения както за болнична помощ – многопрофилни и специализирани болници, така и за извънболнична помощ. Имаме опит от участие в инженеринг както с български, така и с чуждестранни строителни фирми.