Проект за обновяване сградите на Столична библиотека на пл. Славейков

Навършва се една година от както БиСиСи архитекти разработи идеен проект за извършване на основен ремонт и обновяване на сградите, в които се помещава общинския културен институт Столична библиотека. Проектът обхваща функционалната структура и обособяване на различните  функционални звена като самостоятелни единици, енергийна  ефективност, реставрация и освежаване на зоните, обявени за паметник на културата, и др. Водещ е проектът по част Архитектура.

Очакваме в най-скоро време Столична община да вземе решение по кой вариант ще се разработи Техническият проект.