ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА С ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В МБАЛ СВИЛЕНГРАД

В МБАЛ Свиленград започна да работи Центърът за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс, Проектът е на Български консултантски център. Апаратурата е разположена  в сградата на болницата и разполага с всички спомагателни и обслужващи помещения, необходими за функционирането на Центъра.