Център за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс

В рамките на болничните проекти БиСиСи Архитекти разработи проект за Център за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс на МБАЛ Свиленград.

В Центъра са предвидени всички помещения, нужни за функционирането на апаратурата за ядрено-магнитен резонанс, както и спомагателни и други обслужващи помещения, нужни за функционирането на Центъра. Идейният и работният проект са разработени по всички части за всички необходими инсталации, както и външните инфраструктурни връзки.