Сключен договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

През м. май нашата фирма кандидатства по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Нашето проектно предложение беше одобрено и на 28.09.2020 г договорът от страна на оперативната програма беше подписан. Основните цели на проекта са:

  • преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
  • осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  • постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Договорът е на стойност 5100 лв, от които 4335.00 лв са предоставени от Европейския съюз и 765.00 лв са национално съ-финансиране.

В резултат на изпълнението на този проект фирмата ни получава възможността  да покрие основните си разходи и по този начин да се концентрира върху привличане на нови клиенти и намиране на нови поръчки.