Енергийна ефективност

ПРОЕКТИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ I ЕТАП

ПРОЕКТИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ II ЕТАП

Днес енергийната ефективност е задължителен елемент на проектирането и строителството

  • Ние имаме над 20-годишен опит в икономията на енергия в сградите. Работили сме за всички етапи на въвеждане мерки за енергийна ефективност в общинските и държавни сгради, финансирани от Европейската банка за въстановяване и развитие чрез МФ Козлодуй.
  • Участвали сме във въвеждането на мерки за енергийна ефективност в над 100 обществени и жилищни сгради.