БиСиСи архитекти към Български консултантски център e проектантска организация сформирана през 1993 г по инициатива на опитни архитекти и инженери за изработване на проекти с повишени изисквания и за подпомагане изпълнението на международни проекти за България.

 

Фирмата е един от наследниците на ГЛАВПРОЕКТ – в миналото най-голямата проектантска организация в България, а в екипа на БиСиСи архитекти работят проектанти, произлезли от школата на ГЛАВПРОЕКТ.

 

Професионализмът на тази школа е стандартът, който прилагаме в дейността си и който се предава на новите поколения от проектанти, работещи във фирмата.

КАК РАБОТИМ

Всеки проект е внимателно обмислен, с вдъхновение и прагматизъм. Избягваме стандартизирани или предварително замислени идеи, като предпочитаме във всеки случай да използваме нашите умения и опит, за да създадем нещо уникално подходящо за контекста и целите на проекта.

 

Като ръководители на проекти ние работим в сътрудничество с всички заинтересовани страни, клиенти и ползватели, споделяйки идеи и проучвайки възможности и предизвикателства, докато разработваме идеята на проекта.

 

Нашето творчество е подкрепено от нашия богат опит в широк спектър от сектори, типове сгради, размери на проекти и начин на възлагане.

 

Притежаваме Сертификат за система за управление на качествота ISO 9001–2015 с рег.№ 44 100 16 32 0231.

Свържете се с нас