Eнергийна ефективност на сгради

ВСС Архитекти към БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР извършва  обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и технически паспорт на многофамилни жилищни сгради кандидатстващи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”

Прочети

Обследвания за енергийна ефективност на сгради

ВСС Архитекти към БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР извършва  обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и технически паспорт на многофамилни жилищни сгради кандидатстващи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II”.

Прочети

Проекти за болници

БКЦ е специализиран в проектирането на здравни заведения. Имаме опит с проекти за болници като „Царица Йоанна – ИСУЛ”, „Александровска“, „Иван Рилски“, „НКБ – Трета градска“ и др. включително инженеринг. Изпълняваме цялостно проектиране в идейна, техническа и работна фаза. В предмета на дейност на БКЦ са лечебни заведения както за болнична помощ – многопрофилни и специализирани […]

Прочети