Проекти за болници

БКЦ е специализиран в проектирането на здравни заведения. Имаме опит с проекти за болници като „Царица Йоанна – ИСУЛ”, „Александровска“, „Иван Рилски“, „НКБ – Трета градска“ и др. включително инженеринг. Изпълняваме цялостно проектиране в идейна, техническа и работна фаза. В предмета на дейност на БКЦ са лечебни заведения както за болнична помощ – многопрофилни и специализирани […]

Прочети

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА С ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В МБАЛ СВИЛЕНГРАД

В МБАЛ Свиленград започна да работи Центърът за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс, Проектът е на Български консултантски център. Апаратурата е разположена  в сградата на болницата и разполага с всички спомагателни и обслужващи помещения, необходими за функционирането на Центъра.

Прочети
Енергийна ефективност, Бяла Слатина, Сребреня

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

ВСС Архитекти към БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР извършва  обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики, архитектурно заснемане и технически паспорт на многофамилни жилищни сгради кандидатстващи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.

Прочети