Център за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс

В рамките на болничните проекти БиСиСи Архитекти разработи проект за Център за образна диагностика с ядрено-магнитнитен резонанс на МБАЛ Свиленград. В Центъра са предвидени всички помещения, нужни за функционирането на апаратурата за ядрено-магнитен резонанс, както и спомагателни и други обслужващи помещения, нужни за функционирането на Центъра. Идейният и работният проект са разработени по всички части […]

Прочети

Проект за обновяване сградите на Столична библиотека на пл. Славейков

Навършва се една година от както БиСиСи архитекти разработи идеен проект за извършване на основен ремонт и обновяване на сградите, в които се помещава общинския културен институт Столична библиотека. Проектът обхваща функционалната структура и обособяване на различните  функционални звена като самостоятелни единици, енергийна  ефективност, реставрация и освежаване на зоните, обявени за паметник на културата, и […]

Прочети

ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

БиСиСи архитекти предлага дизайн услуги за създаването на комфортни и функционални помещения във вашия дом и офис като разработва индивидуални интериорни проекти за жилища, офиси и обществени пространства. Всеки интериорен проект има своя идентичност в зависимост от поставените цели, желание и изисквания на клиента. Услугата включва всички необходими етапи от измерване, 3D визуализации до изготвяне […]

Прочети