Паметници на културата

БиСиСи архитекти е разработил проектите за консервация и реставрация на храмовете „Св. Успение Богородично“ и  храм „Св. Николай“ в  гр. Карлово, храм „Св. Успение Богородично“, гр. Калофер и Йоан Предтеча в с. Карабунар.

 

Проектите включват цялостен ремонт на покривите, консервация на цокълните и фасадни стени, и на оригиналните настилики от калдаръм за спиране на свличания и пропадания. Всички елементи, които се подменят, са изработени по образец на съществуващи оригинални или автентични елементи и съгласно конструктивния проект.