КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС?

BCC архитекти може да предостави набор от услуги, съобразени с вашите нужди и ще се радваме да обсъдим вашия проект, идеите, които имате и как може БиСиСи да ви помогне в сферата на

 • Жилищните сгради
 • Интериорния дизайн
 • Енергийната ефективност
 • Консултантските услуги

Ние предлагаме

 • Консултации и проектиране на нови и преустройство на къщи, многоетажни жилищни сгради, интериор и обзавеждане, обществени и офис сгради, и благоустройство.
 • Консултантски услуги за енергийна ефективност, подобряване на околната среда и оценка на проекти.

С нас като ваш проектант и консултант можете да бъдете сигурни, че всички услуги ще бъдат извършени с висока степен на професионален опит. Повече за нашите специализирани области можете да научите, като кликнете върху връзките по-долу.

АРХИТЕКТУРНИ УСЛУГИ

Фирмата извършва широк и постоянно увеличаващ се спектър от дейности, с които покрива напълно целия жизнен цикъл на един проект:

 • Предварително проучване – технически, правни и финансови аспекти
 • Проектиране – от концепция до работна проектна документация
 • Активно участие при съгласуване на проектите в контролните инстанции
 • Консултиране на възложителя при оценяване на оферти и избор на изпълнители
 • Авторски надзор, супервизия, инвеститорски контрол по време на строителство

Предлагаме също:

 • Проучване за осъществимост на проекта
 • Съвети за предварително планиране
 • Цялостно планиране на проекта и административните процедури
 • 3D модели
 • Предварителни съвети за изпълнение
 • Управление на проекти

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Фирмата има голям опит в по-сложния тип проектантски задачи – реконструкция на съществуващи сгради, и изработва проекти за:

 • Цялостна или частична реконструкция, преустройство, основен ремонт и саниране (мерки за енергийна ефективност) на всички видове сгради
 • Разширение, надстрояване и  оформяне на тавански етаж
 • Промяна на предназначението
 • Узаконяване на построени обекти

В сферата на жилищните сгради нашите услуги са съобразени и могат да бъдат много повече от просто проектиране. Ние предлагаме умения за дизайн и управление, които са плод на дългогодишната ни практика.

 • Нови къщи
 • Разширения и ремонти
 • Жилища с удобства за работа „в къщи“
 • Апартаменти и многофамилни жилищни сгради
 • Сгради в режим на паметници на кулутурата

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

В сферата на интериорния дизайн извършваме

 • Дизайн
 • Планиране на пространствата
 • CAD / 3D чертеж
 • Спецификации на материалите
 • Дизайн на осветлението
 • Обзавеждане
 • Спецификация на мебели

Изработваме проекти за оформление, обзавеждане и дизайн на вътрешното пространство на офиси, лечебни заведения, производствени халета,  ресторанти, къщи, апартаменти и части от тях.

Проектите за интериорен дизайн включват тримерни компютърни илюстрации (визуализации), както и необходимите  чертежи за обзавеждане на кухни и санитарни помещения, за ограждащите стени с техния изглед, чертежи на настилки, тавани, мебели.

При изпълнение на проектите предоставяме консултацията при избора на настилки, осветителни тела, завеси, врати, прозорци, щори и др.

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Извършваме проектиране на училища, детски градини, офиси и обекти на търговията и услугите, включително търговски центрове, магазини, ателиета, сервизи и др.

В сферата на обществените сгради сме специализирани в проектирането на здравни сгради – болници, клиники, медицински центрове и кабинети, балнеоложки и СПА центрове. Фирмата е придобила обширен опит в сферата на болничните сгради и е сред водещите в тази сфера в България.

Изработваме проекти и за ветеринарни клиники и кабинети.

В сферата на търговията и услугите разработваме

 • Нови обекти
 • Промяна на предназначението на имота
 • Обновяване, преустройство и разширение

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Предлагаме широк обхват от дейности за намаляване разходите на енергия в жилищните, обществените сгради, и производствените предприятия.

Предлагаме – енергийни обследвания, проектиране на мерки за енергийна ефективност, оценка на резултатите при всички видове инвестиционни проекти, свързани с осъществяването на мерки за енергийна ефективност.

В сферата на енергийната ефективност (саниране) изработваме енергийни обследвания и съответните проекти за:

 • Топлоизолации на фасадни стени и покриви,
 • Подмяна на дограмата,
 • Оптимизиране на отоплителната система,
 • Смяна на горивната база,
 • Въвеждане на слънчеви колектори, термопомпи и др.

Изработваме също Доклади за съответствие на проектите с изискванията за енергийна ефективност.

Притежаваме удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие към МЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 44 от ЗЕЕ.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Извършваме всички консултантски дейности, съпътстващи проектирането:

 • Паспортизация на сгради – техническа и енергийна
 • Енергийни обследвания
 • Цялостно заснемане на сгради и съоръжения
 • Възстановяване на строителни книжа
 • Промяна на статута и промяна на предназначението.
 • Узаконяване на построени обекти;
 • Съгласуване с РИОСВ за преценяване на необходимостта от ОВОС

Предлагаме също:

 • Разработване на стратегии
 • Пазарни проучвания и оценки,
 • Изготвяне на документация за кандидатстване по оперативни програми
 • Обучение и демонстрационни проекти

Свържете се с нас