Лечебни заведения

БиСиСи архитекти е специализиран в проектирането на здравни заведения. Разнообразието и сложността на натрупания опит ни спечелиха репутацията на една от водещите проектантски фирми в областта на лечебните заведения. Нашите познания в тази област осигуряват на нашите клиенти качествен продукт, който функционира както е проектиран.

В обхвата на дейност на ВСС са включени лечебни заведения както за болнична помощ – многопрофилни и специализирани болници, така и за извънболнична помощ:

  • Болници за активно лечение, за долекуване, за рехабилитация;
  • Амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, медико-диагностични лаборатории и дентални центрове;
  • Центрове за медицинска помощ, домове за медико-социални грижи, хосписи;
  • Ветеринарни лечебници, кабинети и лаборатории;
  • Аптеки, оптики и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки;
  • Изработваме проекти и за балнеоложки и СПА центрове.