ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

info

ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН

info

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

info

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

info

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

info

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

info

БиСиСи архитекти извършва всички видове проектиране на инвестиционни проекти в сферата на строителството.

  • Предварителни консултации и проучване – технически, правни и финансови аспекти
  • Проектиране – от концепция до пълна проектна документация
  • Активно участие при одобрение на проектите в контролните инстанции
  • Консултиране на възложителя при оценяване на оферти и избор на изпълнители
  • Авторски надзор, супервизия, инвеститорски контрол по време на строителство

Свържете се с нас