Откриване на обновеното главно фоайе на Майчин дом, София

В духа на постоянното си развитие и модернизиране „Майчин дом“ обновява Главното фоайе, което е важен информационен, разпределителен и комуникационен център на болницата. От там е осигурен вътрешният достъп до всеки етаж на болницата, до спешното приемно отделение, администрацията и управлението. Основен елемент на фоайето е регистратурата, която обслужва външните посетители, ползващи услугите на болницата или търсещи информация.

Проектът обхваща строително-ремонтните работи и цялостна оформление и дизайн на пространството, ограждащите елементи, настиликите, осветлението  и обзавеждането.