Дневен център за младежи с ментални увреждания над 18 години, гр. Сандански